رژیم غذایی آکنه

رژیم غذایی ویژه آکنه

ارتباط بین رژیم غذایی و آکنه بحث برانگیز است، اما مطالعات اخیر نشان داده اند که رژیم غذایی می تواند نقش چشمگیری در بروز آکنه داشته باشد. آکنه یک بیماری شایع پوستی است که تقریبا 10 درصد از جمعیت جهان ر...

ادامه مطلب