دانلود کتاب

[sdfile url=”https://acneyar.com/wp-content/uploads/2018/12/Acne-and-Acutan2.pdf”]

آکوتان و جوش

موضوع: آکوتان و درمان آکنه (جوش)

[sdfile url=”https://acneyar.com/wp-content/uploads/2018/12/Topical-acne-treatment-compressed-1.pdf”]

درمان موضعی آکنه

موضوع: داروها و محصولات موضعی درمان جوش

[sdfile url=”https://acneyar.com/wp-content/uploads/2018/12/Acne-Myths-compressed.pdf”]

تصورات غلط درباره جوش

موضوع: باورهای غلط درباره آکنه (جوش)

[sdfile url=”https://acneyar.com/wp-content/uploads/2018/12/Food-and-acne.pdf”]

اثر تغذیه بر ایجاد جوش

موضوع: آکنه و تغذیه

اثر تغذیه بر جوش

مشاوره با پزشکان آکنه یار
دکمه بازگشت به بالا