اهمیت بنزوییل پروکساید در درمان جوش

بنزوییل پروکساید انفدر مهم است که در فهرست داروهای ضروری سازمان بهداشت جهانی که فهرستی از حداقل نیازهای پزشکی از سیستم مراقبت پای هست قرار گرفته است.

دلیل اهمیت بنزوئیل پروکساید این است که برای جوش های غیر عفونی مثل جوش های سر سیاه و سر سید و همچنین جوش های عفونی مثل جوش های قرمز، جوش های چرکی و دمل های دردناک حالت بازدارنده و درمان کننده دارد.

 

نمایش ویدیو درباره اهمیت بنزوییل پروکساید در درمان جوش