جای جوش

جای جوش یا اسکار آکنه بخش بزرگی از مشکلات مراجعه کنندگان به پزشکان را تشکیل می دهد اسکار آکنه دو دسته عمده مسطح و یا فرو رفته دارد که درمانهای متفاوت دارند و از نظر رنگ ضایعات به جای جوش قرمز و قهوه ایی تقسیم می شود

دکمه بازگشت به بالا