دارو تنها راه حل درمان جوش نیست و نقش درمانهای غیر دارویی در درمان جوش بسیار زیاد است طب سنتی,رژیم های غذایی,روش های سبک زندگی کم استرس وداشتن یک روتین پوستی درست برای پوست های چرب و مستعد آکنه جز درمان های غیر دارویی مهم است