عوارض آکوتان و کنترل آن – ویدیو

آکوتان یکی از داروهای بسیار مهم و تاثیرگذار در درمان جوش می باشد. اما این دارو عوارض زیادی دارد بطوریکه خیلی از افراد به دلیل عوارض زیاد آن، از خیر این دارو میگذرند. در این ویدیو خانم دکتر گلشید قربانیان درباره عوارض آکوتان و راههای کنترل…

داروهای خوراکی درمان جوش کدامند؟

در این ویدیو، خانم دکتر گلشید قربانیان داروساز درباره انواع داروهای خوراکی درمان جوش توضیح می دهند و نکاتی مهم درباره مصرف هر یک از آنها بیان می کنند. داروهای درمان جوش یا بصورت موضعی استفاده می شوند یا بصورت داروهای خوراکی هستند.