چگونه منافذ باز پوست را درمان کنیم ویدیو

بسیاری از افراد به دلیل چربی صورت دارای منافذ باز و بزرگ هستند و از زیبایی صورتشان کاسته شده استتا زمانی که منافذ باز پوست اندازه نرمالی دارند و به چشم نمی آیند، مشکلی در زیبایی ظاهری بوجود نمی آورد. در مورد درمان منافذ باز پوست صورت خوب…