پزشکان در چه مواقعی راکوتان تجویز میکنند؟ ویدیو

پزشکان در چه مواقعی راکوتان تجویز میکنند؟ ویدیو
0

 

راههای مختلفی برای درمان جوش صورت وجود دارد که بسته به نوع جوش متفاوت است. راکوتان یکی از روشهای درمان جوشهای التهابی و جوش هایی است که به دیگر درمانها پاسخ نداده اند است. انواع مختلف جوش، هرکدام درمان جوش متفاوتی دارند. پیشتر در مقالاتی از روشهای مختلف درمان جوش صورت و راههای درمان سریع جوش صحبت کردیم.

داروهای خوراکی درمان جوش باید حتما تحت نظر پزشک مصرف شوند و تا زمانی که پزشک آنها را برای شما تجویز نکرده است، آنها را خودسرانه مصرف نکنید. چراکه داروهای خوراکی درمان جوش گاهی ممکن است تداخل دارویی با داروهای دیگر داشته باشند یا برای سنین خاصی مجاز نباشند.

دکتر خلیل یعقوبی می گویند:راکوتان بعنوان قوی ترین داروی درمان جوش، یکی از داروهایی است که پزشکان تا بتوانند از تجویز آن خودداری میکنند. اما گاهی اوقات تجویز راکوتان الزامی است.

 

اگر مایلید بدانید در چه مواردی راکوتان تجویز میشود، به ویدیویی که دکتر خلیل یعقوبی متخصص پوست درباره موارد مصرف راکوتان توضیح داده اند، گوش کنید.