logo درمان جای جوش چگونه انجام می شود؟

پایگاه جامع اطلاع رسانی درباره آکنه (جوش) و درمان های آن

---------------------- learn about acne , treatments and advice ----------------------

درمان جای جوش چگونه انجام می شود؟

پس از کنترل بیماری و فروکـش کـردن عـلائم ظاهـری و عـمومی، اگر عوارضی مانند اسکار یا جای جوش باقی ماند، درمان ها جنبه علمی می یابند.
در این مـوارد سـاب سیـژن ها بـرای رفـع چسـبنـدگی اسکارها، فیلرها بـرای بـالا آوردن اسکارها و در مواردی که اسکارها به درمان خوب جواب ندهند،از اعمال جراحی استفاده می شود.
بعد از همـسطح کردن اسـکارها با سطـح پوسـت، می تـوان از لیـزرهای CO2و فراکشنالCO2 استفاده کرد و از دستگاه های کمکی الکتروسرجری برای صاف کرد سطح پوست بهره برد.
در مـواردی کـه درمـان خـوب انجـام شـود، بهبودی قابل ملاحظه ای روی سطح اسکارها ایجاد می شود ولـی هیـچ گاه بهـبودی صـد درصـدی نـدارد و لازم است متخصصان قبل از شروع درمان موارد را به بیمار یادآور شوند.
در مـواردی کـه از شـدت بـیمـاری کاسـته شـده و قابـل کنـترل با داروهـای موضـعی است، می توان از ترکیبات موضعی گروه "مورد" MURADاستفاده کرد.
گروه "مـورد" داروی خـوراکی نـیز دارد کـه بـرای درمـان مـوارد عادی جوش ها موثر است و پس از اینکه دوره درمان به اتمام رسید، بیمار را در وضعیت ثابتی نگه می دارد.
بـنابراین پس از کـاهـش شدت اولیه بیماری، ترکیبات موضعی و خوراکی"مورد" می تواند بسیار کمک کننده باشد.

خواندن 1013 دفعه

logo درمان جای جوش چگونه انجام می شود؟

آکنه یا همان جوش از بیماری های پوستی بسیار شایعی است که درصد زیادی از جوانان 15 تا 40 سال در مقاطعی از زندگی خود  درگیر آن می باشند. وب سایت آکنه یار، بطور تخصصی به  موضوع عوامل ایجاد جوش و راههای درمان آکنه (جوش) می پردازد.

ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ

Please publish modules in offcanvas position.