logo چه چیزی روی جوش بزنیم تا درمان شود؟

پایگاه جامع اطلاع رسانی درباره آکنه (جوش) و درمان های آن

---------------------- learn about acne , treatments and advice ----------------------

چه چیزی روی جوش بزنیم تا درمان شود؟

رتینوئیدها

رتینوئیدهای موضعی کومدولیتیک و ضد التهاب هستند. و هیپرکراتینیزاسیون و هیپرپرولیفراسیون را نرمال می  کنند. همچنین تعداد میکروکومدون  ها،ضایعات  ها، و ضایعات التهابی را کاهش می  دهند.
رتینوئیدهای موضعی باید اولین خـط درمـانی بـرای ضـایعات التـهابی و کـومـدون آکنـه باشـد و بعنوان درمان نگهدارنده برای پیگیری از تشکیل میکروکومدون  های جدید ادامه یابد.
آداپـالن،تـازاروتن، و ترتیـنوئیـن شـایع ترین رتیوئید  های موضعی ی موضعی مورد استفاده هستند. این رتینوئیدهای موضعی باید یک بار در شب و دوی پوست تمیز و خـشک استفاده شود، ولی در صورت پیدا شدن التهاب باید دفعات مصرف را کاهش داد استفاده از پاک کننـده  های مـلایم و مرطوب کننده  های غیر کومدوژن می  تواند به کاهـش التـهاب کمـک کـند. و در صورت ادامه التهاب مصرف یک روز در میـان توصـیه می  شـود. رتینوئـیدهای موضـعی لایـه شـاخی پوســت را نـازک کـرده که با حـساسیت به نور همراه اسـت، بنابـراین به بیـماران بایـد محـافظت از آفـتاب و پروپیـونه باکتریوم آکنه از ضد آفتاب آموزش داده شود.
آنتی بیوتیک  های موضـعی بیشتر به خاطر اتر ضد پروپیونه باکتـریوم آکنه اسـتفاده می  شوند، و مـمـکن است خاصیت ضد التهـابی نیز داشته باشـند. ولـی کومـدولیتـیک نیسـتند و ممکن است مقاوت باکتریائی نسبت به هر کدام از آنها پیدا شود. کلیندامایسین موضـعی  بطور شایـع و با شـیوع کمتر اریـترومایسین برای درمـان آکنه تجـویز مـی  شـود پروپیـنونه باکـتریوم آکـنه مـقاوم بـه آنـتی بیـوتیک شایع است. برای بهبودی بیشتر و سریع تر و کوتاهتر شدن طـول درمان آنتی بیوتیک  ها باید یا یک رتیونئید موضعی، و برای کاهش احتمال مقـاومت همراه با بنزوئیل پر اکسـاید استـفاده شـود و از مصرف توام آنتی بیوتیک خوراکی و موضعی و یا منـوتراپی با آنتـی بیوتیـک باید اجتـناب گردد. و اگر آکـنه عـود کرد مـصرف دوباره همـان آنتی بیوتیکی که قبلـا موثـر بوده همراه با بنزوئیل پراکسید برای 5-7 روز در فاصله بین دوره  های انتی بیوتیک مقاومت در ارگانیسم را کاهش می  دهد.
ترکیـبات بنزوئیـل پراکسـید هم برای پروپیونه باکتریوم آکنه موثر هستند و مقاومت به آن گزارش نشده است. محصولات بنزوئیل پراکسید بشکل صابون، مایع شستشو، لوسیون،کرم، و ژل مو باشد. این مواد ممکن است یک درماتیت تـماسـی را ایجاد کـنند، بخصـوص اگـر با ترتینوئین یا بدنبـال شستشوی شدید مصرف شوند.

خواندن 530 دفعه

logo چه چیزی روی جوش بزنیم تا درمان شود؟

آکنه یا همان جوش از بیماری های پوستی بسیار شایعی است که درصد زیادی از جوانان 15 تا 40 سال در مقاطعی از زندگی خود  درگیر آن می باشند. وب سایت آکنه یار، بطور تخصصی به  موضوع عوامل ایجاد جوش و راههای درمان آکنه (جوش) می پردازد.

ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ

Please publish modules in offcanvas position.